De ultieme duiker

Rustig vinnend op 9 meter in het schemerstoffige licht op een zomerochtend. Nog al saai op de bodem, slib met wat steentjes, een enkel stukje losgeraakte spons en een schichtig posje. Een beetje gedachteloos zweven, vertrouwde buddy-bubbels.
Hé, zie jij dat daar ook, dat donkere! We koersen er op af. Op een meter of 6, 7 iets groots, je zou haast zeggen een menselijke gestalte. Dichterbij gekomen zien we met schrik: inderdaad een duiker! Het hoofd wat voorover gebogen, vermoeid door de knieën gezakt, houdt hij zich staande bij de rand van een klein platform.
Zo te zien staat hij daar niet vrijwillig! Een dikke ijzeren ketting om zijn middel is vastgeketend aan het platvorm. Het duikmasker is dik-beslagen, het trimvest blijkt leeg, geen fles, geen ademautomaat… In en seconde flitst alle EHBDO-wijsheid door ons heen.
Zijn garnalen eigenlijk aaseters? Een opmerkelijk dichte wolk zoetwatergarnaaltjes beneemt ons ter hoogte van de man zijn benen bijna het zicht! De benen zijn trouwens prachtig begroeid met sponsplakkaten. De cap en schouders worden bewoond door driehoeksmossels, kokerjuffers, zoetwaterpissebedden, vlokreeften en jonge bloedzuigertjes.
Reanimatie hebben we bij nader inzien maar niet meer geprobeerd.
Paste ook niet in de duikdoelstelling trouwens, want we kwamen hier door de module onderwaterbiologie. En dan kom je voor levende wezens….
Voor duikers die het niet om de sensatie gaat, maar toch nieuwsgierig zijn naar deze duikplaats: deze ultieme duiker is te vinden in het Speicherbecken, bij de plaatse Geeste. Dat ligt kort over de Nederlands-Duitse grens, achter Emmen.
Een biologisch interessante duikstek met behoorlijk helder water. Witte en knalgroene sponzen, pos, baarzen, palingen, snoekbaars, hydra’s (miniscule zoetwateranemonen) zoetwatergarnalen, en veel ander klein spul.

Buddy’s: A & K