Speicherbecken, 16 september 2011.

Zes duikers staan in het donker aan de rand van het Speicherbecken. De palingfluisteraar riep hen voor een nachtduik.
In de verte bliksemschichten en dondergerommel. De kerncentrale waarvoor het enorme Speicherbecken werd gebouwd licht op.
“Kunnen we wel duiken?”,fluistert één van de volgelingen. “Ja”, zegt de fluisteraar: ”Het is volle maan, het onweert en het regent, juist nu lopen de palingen!”
De 3 buddyparen gaan snel onder. In het licht van hun lampen licht de bodem op. Veel slapende baarsjes, grondeltjes. Ze zwemmen over lange slierten waterplanten. Oude onderwaterkerstbomen begroeid met sponzen lichten op. Ze zien grote baarzen, sommigen zijn op jacht, ze lijken hun eigen kroost op te vreten…
Plotseling, aan het eind van de lichtbundel van de duiklamp zien ze lange snel bewegende gedaanten. Palingen! De fluisteraar had gelijk!
Overal palingen, tussen de steenbestorting kijken ze omhoog, ze jagen op kleine baarsjes, ze liggen op de bodem, ze zwemmen vrij rond.
Ruim een uur later staan zes duikers tevreden op de parkeerplaats.
Palingfluisteraar bedankt! Het was weer een leuke duik.

   

Tekst en foto’s: Kees Alberts.